Kontakta oss, kontakt, engagemang, energi, hållbarhet, miljö, energi, klimat, https://www.energija.se/

Om oss

I december 2021 bildades Energija konsulterande Ingenjörsbyrå,
och under början av 2022 byggdes grunden till företaget upp av fyra personer.
Den ursprungliga kvartetten personer hade gemensam bakgrund från att äga, leda och operativt driva
konsultföretag inom samma bransch under tio år fram till nybildandet av Energija.

Energija har erfarenhet från arbete i branschen sedan 1995 och framåt. Den samlade erfarenheten inom
VVS- och energiområdet hos seniora medarbetare baseras på många års arbete med alla typer av
system, anläggningar och kunder.

Vi stödjer och samverkar med bland andra följande organisationer

Affärsidé

Energijas affärsidé är att bedriva konsultverksamhet inom VVS-, energi- och hållbarhetsområdet i syfte att utveckla och förbättra samhälle, teknik och miljö. Detta utförs i vardagen genom medarbetare som förkroppsligar energi och engagemang för uppgiften.

Vårt profilerande erbjudande är

Engagemang för kunden

Engagemang för projektet

Engagemang för flexibilitet och framtidssäkerhet

Engagemang för samverkan

Energieffektiva tekniska lösningar

Energigivande samarbeten

Hållbara tekniska lösningar för natur och klimat

Hållbart arbetsliv för människor

Tjänster, engagemang, energi, hållbarhet, miljö, energi, klimat, https://www.energija.se/

Hållbarhet

Energijas arbete på hållbarhetsområdet fokuserar på hållbara tekniska lösningar i samhällsbyggandet
såväl som ett hållbart arbetsliv.