Engagemang, energi, hållbarhet, miljö, energi, klimat, https://www.energija.se/

Engagemang

Energi

Hållbarhet

Välkommen.

I begynnelsen fanns bara energi.

Energin kan inte förstöras, bara omvandlas.

I varandet glöder energin för evigt.

Tillsammans är vi starka.

Vi är Energija.

Tjänster, engagemang, energi, hållbarhet, miljö, energi, klimat, https://www.energija.se/

Tjänster

Energija tillhandahåller konsulttjänster inom energieffektivisering, VVS-teknik samt hållbarhet.

Inom energieffektivisering utför vi energikartläggningar, energideklarationer och energibalansberäkningar för att stötta våra kunder i att nå sina energimål till t.ex. år 2030 eller 2045. Vi utför alla typer av uppdrag och anläggningar inom VVS, från förstudie och projektering till entreprenadbesiktning, kontroll och driftoptimering. Inom hållbarhet hanterar vi dagvattenberäkningar, miljöinventeringar, LCC/LCA, klimatdeklarationer, återbruksutredningar m.m. för att åstadkomma så hållbara byggnader och system vi kan.

Vi arbetar med verktyg såsom AutoCAD, MagiCAD, IDA ICE, Stormtac, VIPenergy m.fl.

Vidare erbjuder vi utbildningar och kompetensutveckling för förvaltningar, driftorganisationer m.m. inom energisystem, VVS-teknik, systematisk energieffektivisering och driftoptimering. I samarbete med Approvus AB genomför vi utbildningar inför certifiering för Energiexperter, Energikartläggare m.m.

Efter färdigställda ny- eller ombyggnader erbjuder vi tjänster inom driftoptimering och energieffektiv förvaltning. Vi åtar oss att följa upp och driftoptimera byggnader för bästa funktionalitet och energieffektiv drift. Detta kan innehålla inslag av driftronder, driftgenomgångar, analys av data från SRÖ-system, arbete med ”Digitala tvillingar”, användande av AI-teknik etc.

Nedan presenteras våra tjänster mer i detalj inom respektive område.

Projektering, utredning, VVS, kyla, SRÖ, fastbränsle, biooljepannor, fjärrvärme, fjärrkyla, anläggning, yttre VA, solcellsanläggningar, https://www.energija.se/

Projektering och Utredning

VVS och kyla

SRÖ

Fastbränsle- och biooljepannor

Fjärrvärme och fjärrkyla 

Anläggning och yttre VA

Solcellsanläggningar

Energitjänster, inneklimat, energibalans, energibalansberäkning, inneklimat, inneklimatsimulering, dagsljus, dagsljusberäkning, energispecialist, termografering, EKL, certifierad energikartläggare, energikartläggning i stora företag, certifierad energiexpert, energideklaration, verifiering av energiprestanda vid nybyggnad, utredning av inneklimat, mätning inneklimat, https://www.energija.se/

Energitjänster och Inneklimat

Energibalans-beräkning

Inneklimatsimulering 

Dagsljusberäkning 

Energispecialist 

Termografering

Certifierad Energikartläggare för energikartläggning i stora företag (EKL)

Certifierad Energiexpert för energideklarationer

Verifiering av energiprestanda vid nybyggnad

Utredning och mätning inneklimat

Utbildning och kompetensutveckling

Föreläsningar 

Driftgenomgångar

Eco-driving för byggnader

Förvaltningsstöd

Miljö, hållbarhet, invertering, återanvändning, material, kvalité, miljöledningssystem, klimat, klimatdeklaration, certifierad miljöbyggnadssamordnare, livscykelanalys, miljöinvertering, https://www.energija.se/

Miljö och Hållbarhet

Inventering för återanvändning av material 

Kvalitets- och miljöledningssystem

Klimatdeklaration

Certifierad Miljöbyggnadssamordnare 

Livscykelanalys

Miljöinventering 

Kontroll, besiktning, PBL, certifierad kontrollansvarig, BAS-P, verifierad enligt BASkontroll, BASkontroll, samordnad funktionskontroll, entreprenadbesiktning, https://www.energija.se/

Kontroll och Besiktning

Certifierad Kontrollansvarig enligt PBL   

BAS-P verifierad enligt BASkontroll

Samordnad funktionskontroll

Entreprenadbesiktning

Samordning, koordinering, projekt, projektledning, energisamordning, CAD, CAD-samorning, byggledning, projektledning, https://www.energija.se/

Samordning och Koordinering

Projekteringsledning 

Energisamordning

CAD-samordning

Byggledning

Projektledning

BIM-Samordning

Driftoptimering och energieffektiv förvaltning

Systematisk energiövervakning

Stöd till driftorganisationer

Statusbesiktning drift och energiprestanda

Kontakta oss, kontakt, engagemang, energi, hållbarhet, miljö, energi, klimat, https://www.energija.se/

Kontakta oss

Du är alltid välkommen att kontakta oss. Ring, mejla eller besök oss på Jonsereds Fabriker, Kanalstråket 3, 433 76 Jonsered. Vårt växelnummer är 0760 – 222 855.

Dan Bäck
https://www.energija.se/

Dan Bäck
dan.back[a]energija.se
0724 – 452 355

Lars Bergfelt
https://www.energija.se/

Lars Bergfelt
lars.bergfelt[a]energija.se
0738 – 200 223

Joel Larsson
https://www.energija.se/

Joel Larsson
joel.larsson[a]energija.se
0793 – 599 407

Johan Davidsson
https://www.energija.se/

Johan Davidsson
johan.davidsson[a]energija.se
0793 – 568 928

Broosk M Ameen
broosk.mameen[a]energija.se
0760 – 303 296

Jennie Wiman
jennie.wiman[a]energija.se
0760 – 363 430

Jeanpierre Saade
jeanpierre.saade[a]energija.se
0760 – 223 056

Moso Hakobyan
moso.hakobyan[a]energija.se
0760 – 232 318

Victor Ahl
victor.ahl[a]energija.se
0760 – 297 804

Medarbetare på ingång

Medarbetare på ingång